Haldusteenus

Pakume haldusteenust, mis on eelkõige mugavusteenus korteriühistutele ja kinnisvara omanikule.

Meie poolt on pakkuda objektile personaalne haldur, kes hakkab tegelema Teie maja juhtimise ja administreerimisega. Tema ülesanneteks on:

*  Objekti esmane ülevaatus ja kaardistamine, majanduskava koostamine ning edaspidise täitmise jälgimine

*  KÜ üldkoosoleku korraldamine 1 kord aastas

*  Üldkoosolekute läbiviimine, nõustamine ja tegevjuhtimine

*  KÜ juhatuse koosoleku korraldamine vähemalt 4 korda aastas

*  Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine KÜ juhatusele kokkulepitud sagedusel

*  Lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine (volituse olemasolul) ning teenuse kvaliteedi kontroll

*  Objekti visuaalne üle vaatamine 1 kord kuus ning ülevaatuse akti täitmine

*  Nõustamine majakarbi kindlustamisel

*  Majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine 1 nädala jooksul

*  Maksete laekumiste jälgimine, võlglaste nõustamine jne.

 • – Personaalne Kliendihaldur;
 • – Korteriühistu internetilehekülg;
 • – Majandustegevuse aastakava koostamine;
 • – Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • – Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • – Juhatuse nõustamine haldusküsimustes;
 • – Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • – Lepingute haldamine ja korteriühistu asjaajamine;
 • – Eriseadmete hoolduse korraldamine;
 • – Võlglastega seotud kohtuväline töö;
 • – Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • – Näitude kogumine korteriomanikelt;
 • – Kulude analüüs;
 • – Aruandlus juhatusele ja üldkoosolekule;
 • – Aastaaruande tegevusaruande koostamine;
 • – Pisiremonditööde organiseerimine;

 

Hooldus teenus

 • — Elamu hooldusraamatu pidamine;
 • — Veevarustussüsteemide hooldamine;
 • — Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine;
 • — Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine v.a lokaalkatlamajad;
 • — Ventilatsioonilõõride hooldamine;
 • — Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus);
 • — Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine;
 • — Üldehituskonstruktsioonide hooldamine;

1/2 Columns

 • — Elamu hooldusraamatu pidamine;
 • — Veevarustussüsteemide hooldamine;
 • — Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine;
 • — Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine v.a lokaalkatlamajad;
 • — Ventilatsioonilõõride hooldamine;
 • — Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus);
 • — Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine;
 • — Üldehituskonstruktsioonide hooldamine;

Raamatupidamis teenus

 • — Üüriarvestuse pidamine ja arvete esitamine korteriomanikele;
 • — Pankadele otsekorraldus nõuete esitamine;
 • — Rahade laekumiste jälgimine;
 • — KÜ Juhatusele igakuiste võlanimekirjade esitamine;
 • — Elamu tulude-kulude arvestuse pidamine;
 • — Raamatupidamise pearaamatu sisukorra korrashoid;
 • — Vajadusel palgaarvestuse koostamine;
 • — Aruannete koostamine ja deklaratsioonide esitamine Maksuametile;
 • — Ülekannete tegemine internetipankade kaudu;
 • — Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine;

Heakorra teenus

 • — Trepikodade pesu ja koristustamine
 • — Välisterritooriumi koristamine
 • — Muru niitmine ja riisumine
 • — Lipu heiskamine ja mahavõtmine
 • — Lumekoristus

Sisekoristustööd sisaldavad:

 • — Tolmuvõtmine vabadelt pindadelt: pistikutlelt, liistudelt, stendidelt, aknalaudadelt, käsipuudelt, küttekehadelt, postkastidelt jne.;
 • — Ukseklaaside ja uste puhastamine;
 • — Trepikodade kuivpuhastus ja märgpesu;
 • — Koridoride akende pesu;
 • — Valgustite puhastus;
 • — Kord aastas teostatakse suurpuhastust;
 • — Seinte pesu ;

Eriteenused

 • — Eriseadmete hooldus (lift, sundventilatsioonisüsteemid, kliimaseadmed jms)
 • — Valve- ja tuletõrjeseadmete hooldus;
 • — Fonolukkude paigaldamine ja hooldusKorstnapühkimine;
 • — Ventilatsioonilõõride puhastus;
 • — Trepikodade akende pesu;
 • — Graffiti eemaldus;
 • — Keldrite suurpuhastus;
 • — Vihmaveerennide puhatus;
 • — Katuste puhastus;
 • — Muru niitmine ja riisumine;
 • — Fassaadipesu;
 • — Samblatõrje;
 • — Hallitustõrje;
 • — Puude ja hekkide piiramine ning mahavõtmine;

Avariiteenus

Ööpäevaringne avariiteenus võimaldab operatiivselt lokaliseerida avarii tehnosüsteemides (peatada avariiolukorra põhjustanud teguri toime), et vältida edasist materiaalset kahju.

Avariijärgne remont – uurime põhjalikult avarii või rikke põhjuseid ning taastame avariieelse olukorra.

Tavaolukorras kuni 2 tunni jooksul avarii lokaliseerimine, eriolukorras reageerime esimesel võimalusel.

Avariitagajärgede likvideerimine, avariiremonttööde korraldamine, tööde teostus ja materjal on eraldi tasustatav.

 • — 24 tundi ööpäevas töötav avariitelefon 58224263
 • — Elektrivarustuse avariide lokaliseerimine
 • — Keskküttesüsteemi avariide lokaliseerimine
 • — Gaasivarustussüsteemide avariide lokaliseerimine
 • — Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide avariide lokaliseerimine.
 • — Avariide dokumenteerimine ja info arhiveerimine

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo.

Hooldus teenus

 • — Elamu hooldusraamatu pidamine;
 • — Veevarustussüsteemide hooldamine;
 • — Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine;
 • — Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine v.a lokaalkatlamajad;
 • — Ventilatsioonilõõride hooldamine;
 • — Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus);
 • — Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine;
 • — Üldehituskonstruktsioonide hooldamine;

 

Remonditeenused

 • — Trepikodade remont;
 • — Sanitaartehnilised tööd;
 • — Elektritööd;
 • — Fassaadide viimistlus ja soojustamine;
 • — Katuste ehitus ja remont;
 • — Unikivide paigaldus;
Ehituslike inseneriteenuste raames teostame järgmisi teenuseid:
 • — Projekteerimine;
 • — Omaninkujärelevalve;
 • — Energiaauditid;

1/4 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo.


2/3 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo. Suspendisse placerat imperdiet justo, nec viverra libero tincidunt sed. Proin accumsan elit viverra nulla accumsan euismod. Phasellus bibendum libero sit amet erat mollis consequat. Suspendisse potenti. Donec felis nibh, luctus eget pretium at, accumsan eu ante. Curabitur sapien felis.


2/3 Columns

 • — Abi dokumentide koostamisel laenu saamiseks;
 • — Abi dokumentide koostamisel vee ja kütte transiiti eest raha saamiseks;
 • — Hoonete tehnilise seisukorra ülevaatused
 • — Abi pangalaenude dokumentatsiooni ettevalmistamisel
 • — Kindlustuslepingute sõlmimine
 • — Esindamine kohtus
 • — Abi koostöölepingute sõlmimisel
 • — Veemõõtjate paigaldamine ja taatlemine
 • — Gaasi-, vee- ja elektriseadmete ülevaatus ning kontrollimine

1/3 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo. Suspendisse placerat imperdiet justo, nec viverra libero tincidunt sed.


1/4 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo.

3/4 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo. Suspendisse placerat imperdiet justo, nec viverra libero tincidunt sed. Proin accumsan elit viverra nulla accumsan euismod. Phasellus bibendum libero sit amet erat mollis consequat. Suspendisse potenti. Donec felis nibh, luctus eget pretium at, accumsan eu ante. Curabitur sapien felis, facilisis pretium scelerisque ut, eleifend vitae quam.


3/4 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo. Suspendisse placerat imperdiet justo, nec viverra libero tincidunt sed. Proin accumsan elit viverra nulla accumsan euismod. Phasellus bibendum libero sit amet erat mollis consequat. Suspendisse potenti. Donec felis nibh, luctus eget pretium at, accumsan eu ante. Curabitur sapien felis, facilisis pretium scelerisque ut, eleifend vitae quam.

1/4 Columns

Donec aliquam luctus dolor nec volutpat. Donec fringilla varius lorem, vulputate euismod velit ultrices et. Vestibulum a enim ut leo.